Gemakkelijk en veilig bestellen bij LLooks Living. Persoonlijke service en bezorging.

Disclaimer

 

Algemeen
Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u uitdrukkelijk in met deze disclaimer.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de getoonde informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij doen onze uiterste best om alle informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn.

LLooks Living aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

 

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij doen er alles aan om op onze website zo veel mogelijk informatie en producten beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

 

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust LLooks Living of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan LLooks Living. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door LLooks Living